top of page

 מדיטציה לשיפור איכות החיים 

לשיפור איכות החיים מדיטציה מודרכת לקבלה ושחרור מאת ריטה זיגמן בהדרגה ניתן בעזרת המדיטציה המודרכת ע״י התירגול לשחרר את מה שמיותר ולא נחוץ ומקשה עלינו בחיים כל מה שאנו דוחים רודף אחרינו ועל מנת להשתחרר ממנו הדרך היא דרך הקבלה תחילה בעזרת ההדרכה והתמדה שלנו נקבל תחילה את הדברים ואנשים הלא אהובים והמפריעים לנו ונצליח לשחררם

 מדיטציה מודרכת למתחילים

 מיועדת לכל מי שרוצה להתנסות במדיטציה ולכל מי שכבר מתרגל מדיטציה ורוצה להתקדם ליעד. היעד של המדיטציה להתחבר עם המהות שלנו, עם העצמי הנמצא ומוסתר בפנימיותנו. אז לכל החדשים שזו הפעם הראשונה שלהם אומר את המילה: התבוננות. המדיטציה שבחרתי מבוססת על התבוננות, מתוך סוגים שונים של מדיטציה. אנו נתבונן בכל העולה בראשנו על מסך המחשבות, באופן הכי אוביקטיבי, כמו שאנו מתבוננים בעננים בשמים, ללא מעורבות רגשית, ללא ביקורתיות וללא שיפוטיות. בדרך זו נוכל, אחרי תירגול של שנים, בהתמדה, יום יום בוקר וערב, להתקדם לעבר היעד. מה שיפה במדיטציה, שהיא מזון לנשמה, שזו השקעה שנושאת פירות שלעולם לא יאבדו מערכם. ההתחלה של המדיטציה כוללת מספר נשימות עמוקות, ואחריהן תהליך הרפיה של הגוף, והיא משותפת לכל סוגי המדיטציות. חשוב לציין שמדיטציה מעניקה לאנשים המתרגלים אותה שקט רוגע ושלווה במהלכה. ויש להתנסות זו השלכות מיטיבות אף מעבר לזמן התירגול. ההשפעות על האנשים הן אינדיבידואליות וברמות שונות. וכן, בכל פעם המדיטציה והחוויה שלנו שונה. הוכח שלמדיטציה השפעה מיטיבה על הבריאות. חשוב לשמור על ערנות במהלכה, ולחזור למצב של ערנות בכל פעם שמרגישים שנרדמים. למקרים שנרדמים, ממליצה לדבר אל הגוף לפני המדיטציה ולהכינו לקראתה. לומר לגוף, שעוד מעט מתחילים במדיטציה, שתעזור לו מאד לשחרר ולהשתחרר ממה שמיותר ומכביד עליו, ועליו להיות הכי ערני בשעה הקרובה בזמן המדיטציה. הגוף ממושמע וצייתן וינהג בהתאם. למקרה שהכנה זו לא מספיקה, אפשר לנסות להישאר בעיניים פקוחות, או לעשות מדיטציה בעמידה. העיקר להיות ער במהלך הפעולה של המדיטציה. כאשר חשים עייפות, בעקבות המדיטציה, זו תוצאה של הרוגע בהשפעת המדיטציה. כשנרגעים חשים את העיפות, שהיתה עוד קודם, אך לא הורגשה, בגלל המתח שהיינו נתונים בו אשר השתחרר במהלך הפעולה. בכל פעם שחשים שהמחשבות לכדו אותנו, נחזור מחדש לעמדת המתבונן הלא מעורב, זה המביט במחשבות הבאות וחולפות על פניו, מבלי להתערב בהן, מבלי להשתתף, מתבונן כמו עד. הזמן המתאים והמומלץ הן שעות הבוקר המוקדמות לפני הזריחה ושעות הערב. חשוב להתמיד ולהפוך פעילות חשובה זו להרגל.

רכבת המחשבות

 

רכבת המחשבות מתוך הספר מזון לנפש מאת ריטה זיגמן נכתב בהשראת תחנת הרכבת של ביניימינה ומוקדש לזכרו של בעלי יהורם איש של אמת מודעות למחשבות והרקע לשיר שנולד בביניימינה המחשבות מבדילות אותנו, בני האדם, מיתר החיים על פני האדמה כשרק עברנו מהעיר תל אביב להתגורר בביניימינה, טיילנו כהרגלנו בסביבה החדשה ועברנו ליד תחנת הרכבת המקומית. ואז בעלי אמר: למה שלא תכתבי משהו על הרכבת. כשחזרנו הביתה נכתב השיר אותו ארצה להקריא כעת ומוקדש לזכרו של בעלי יהורם, איש של אמת. השיר 'רכבת המחשבות' הינו חומר להרהורים ומחשבה אודות טבע המחשבות.

bottom of page