top of page

על המוות ועוד

פרק לדוגמא

רגע המוות

מה באמת קורה

ברגע המוות?

כל רופא, גם לא מומחה,

יאמר שאין שינוי,

הכל נשאר אותו דבר,

מלבד הנשימה,

הכח המניע של הנשמה

פסקה וכך סיימה את ביקורה.

 

כל פיסיקאי מכיר

את חוק שימור החומר:

לפיו דבר לא הולך לאיבוד.

החוקר הידוע א.אינשטיין גילה:

החומר במהותו אנרגיה,

מכאן ניתן להסיק,

אנרגיה  אף היא נשמרת

ואינה אובדת.

 

בספר קהלת כתוב:

טוב רגע המוות

מרגע הלידה.

אם התינוק הנולד נלחץ ובוכה, 

האם נסיק מכך על המוות

כרגע של שחרור ושמחה, 

לזה ההולך, כמובן?

 

החכמים אומרים ,

שדבר לא נגמר,

דבר אינו סופי,

הכל רק משתנה, 

משנה צורה.

 

רגע המוות הינו שיא החיים,

סיום של פרק , 

כמו סיום כתה 

בבית הספר של החיים.

 

בעוד הגוף ממשיך בהתפרקותו,

התמוססותו, חוזר למקורו,

הנשמה, המזוהה עם הנשימה,

עזבה את משכנה,

ועפה לה לדרכה.

 

הנשמה, היא החיים,

המהות,

נשארת שלמה,

בלתי פגיעה,

ממשיכה במסעה.

bottom of page